Karate Polska

Postępowanie nr 1/2023 – zakończone

1

W dniu 31.03.2023 Komisja Dyscyplinarna na wniosek Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej wszczęła postępowanie przeciwko trenerowi Krzysztofowi Glina  i zawodniczce , którzy mieli się dopuścić publicznego znieważenia  sędziego PUK.

2

Orzeczenie dyscyplinarne  1/2023, Warszawa, 09.05.2023 

Komisja Dyscyplinarna Polskiej Unii Karate w składzie:

Przewodniczący Komisji Przemysław Spadło,

Członkowie Komisji: Anna Pycia, Joanna Chwiralska,

w dniu 09.05.23 na posiedzeniu niejawnym w drodze głosowania po przeprowadzaniu postępowania dyscyplinarnego w sprawie trenera Krzysztofa Gliny oraz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, wydaje następujące

ORZECZENIE DYSCYPLINARNE

Zgodnie z otrzymanym zgłoszeniem wyżej wymienieni trener i zawodniczka dopuścili się publicznego znieważenia sędziów podczas Mistrzostw Wielkopolski Szkół Podstawowych i Średnich w karate WKF, które odbyły się 26 marca 2023 w Mosinie.

 1. W sprawie zawodniczki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Komisja dyscyplinarna po rozpoznaniu sprawy na podstawie paragrafu 64 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiej Unii Karate odstępuje od wymierzenia kary i umarza postępowanie dyscyplinarne wobec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzono:

 • brak protokołu sędziowskiego z zawodów potwierdzającego zgłoszone wydarzenia,
 • brak dowodów w postaci zeznań świadków nie-sędziów wskazujących na winę zawodniczki,
 • niejednolite zeznania zespołu sędziowskiego.

Na podstawie paragrafu 64 zaistniałe wątpliwości rozstrzyga się na korzyść obwinionej. Dodatkowo należy podkreślić, że zawodniczka XXXXXXXXXXXXXXXXX została już ukarana karą dyskwalifikacji z zachowanie podczas zawodów w Mosinie 26.03.2023 roku.

 1. W sprawie trenera Krzysztofa Gliny

Komisja dyscyplinarna na podstawie paragrafu 56 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiej Unii Karate uwzględniając okoliczności łagodzące w postaci:

 • braku protokołu sędziowskiego z zawodów potwierdzającego zgłoszone wydarzenia,
 • nieprawidłowości organizacyjnych, jakie miały miejsce podczas ww zawodów,
 • przyznania się trenera do winy i wyrażenia skruchy

postanawia wymierzyć trenerowi Krzysztofowi Glina karę upomnienia za jego zachowanie i używanie wulgaryzmów podczas zawodów w Mosinie w dniu 26.03.2023.

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej

Pouczenie:

 1. Od orzeczenia wydanego przez organ dyscyplinarny stronom przysługuje odwołanie do organu drugiej instancji.
 2. Organem odwoławczym od decyzji Komisji Dyscyplinarnej jest Zarząd Polskiej Unii Karate
 3. Odwołanie wnosi się na piśmie w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia za pośrednictwem organu dyscyplinarnego, który wydał zaskarżone orzeczenie, listem poleconym, kurierem, e-mailem lub przez złożenie bezpośrednio do organu.

Sporządziła: Anna Pycia

3

W dniu 15.05.2023, wpłynęło odwołanie od decyzji Komisji Dyscyplinarnej w obu sprawach, złożone przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej Wiesława Grochowinę.

4

W dniu 26.06.2023 Uchwałą Zarządu nr 168 zostaje podtrzymane orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej z dnia 09.05.2023- jest to ostateczna decyzja wewnątrzzwiązkowa.

Zarząd PUK zobowiązuje Krzysztofa Glinę do zamieszczenia przeprosin na FB z zablokowaniem możliwości komentarzy.

Od n/n decyzji II instancji (ostatecznej wewnątrz związku) przysługuje odwołanie  do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Skargę wnosi się do Trybunału w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia

Dołącz do nas na facebooku
Więcej

Wyszukiwarka klubów

Multimedia

Więcej

Wyszukiwarka klubów

Znajdź swój klub

Multimedia

Polska Unia Karate informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij
Skip to content