Karate Polska

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym PUK.

Img 20211204 Wa0005

         Członkowie Zwyczajni Polskiej Unii Karate

                        Na podstawie § 25 ust 3 Statutu , Zarząd Polskiej Unii Karate zwołuje Uchwałą nr 110   z 20.07.2022 , Walne Zgromadzenie Zwyczajne Sprawozdawcze,  które odbędzie się w pierwszym terminie w dniu 03 września 2022 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej w Bielsku -Białej, 43-316 Al. Armii Krajowej 220 , gdyby w pierwszym terminie nie odbyło się z różnych przyczyn Zarząd zwołuje Uchwałą nr 110   z 20.07.2022 , Walne Zgromadzenie Zwyczajne Sprawozdawcze Członków,  które odbędzie się w drugim terminie w dniu 03 września 2022 r. o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej w Bielsku -Białej, 43-316 Al. Armii Krajowej 220

 

Zgodnie z § 26 Statutu, w Walnym Zgromadzeniu udział biorą:

 1. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków mają członkowie zwyczajni którzy:
 2. Nie posiadają zaległości w opłacie składek członkowskich.
 3. Biorą czynny udział we współzawodnictwie sportowym karate .
 4. Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Członkowie reprezentowani są przez:
 5. Osoby posiadające pisemne upoważnienie, przy czym każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 6. Reprezentanci członków zwyczajnych, którzy weszli w skład władz nie mogą być w czasie kadencji reprezentantami członków zwyczajnych.
 7. Listę członków uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków zgodnie z ust. 1 ustala Zarząd Związku.
 8. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział z głosem doradczym: Prezes, członkowie Zarządu, komisji rewizyjnej oraz Członkowie Honorowi i wspierający, a także zaproszeni przez Zarząd goście

Szczegółowy porządek zgromadzenia oraz materiały zjazdowe zostaną przesłane bezpośrednio delegatom drogą e-mailową.

Polska Unia Karate informuje, że uczestnictwo w zgromadzeniu odbywa się na koszt członka  delegującego. PUK nie zwraca kosztów podróży, ani nie zapewnia zakwaterowania dla delegatów.

 

Porządek Obrad

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Polskiej Unii Karate Bielsko-Biała, 3 września 2022r.

 1. Otwarcie obrad
 2. Omówienie i przyjęcie regulaminu obrad
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego (Przewodniczący, Sekretarz)
 4. Wybór komisji Mandatowo- Skrutacyjnej
 5. Wybór komisji Uchwał i Wniosków
 6. Przedstawienie przez Zarząd PUK informacji o sytuacji PUK za okres od ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Członków:
 7. Zadawanie pytań przez członków PUK dotyczących punktu 6.
 8. Przedstawienie Protokołu Pokontrolnego przez Komisję Rewizyjną
 9. Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 10. Sprawozdania merytorycznego PUK za rok 2021
 11. Sprawozdania finansowego PUK za rok 2021
 12. Sprawy bieżące
 13. Zamknięcie obrad

 

Dołącz do nas na facebooku
Więcej

Wyszukiwarka klubów

Multimedia

Więcej

Wyszukiwarka klubów

Znajdź swój klub

Multimedia

Polska Unia Karate informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij
Skip to content